عکس های دلخراش از جانباختگان زلزله تبریز

*********

عکس های دلخراش زلزله روستای ورزقان

جهت دیدن عکس ها به ادامه مطلب مراجعه کنید

**********

وضعیت کشته شدگان زلزله تبریز + عکس

*********

**********

عکس های غمناک از جانباختگان زلزله تبریز

********

**********

********

اجساد زلزله زدگان روستای ورزقان + عکس

*********

*********

عکس روز – زلزله زدگان روستای ورزقان

********

*********

عکس های غمگین زلزله تبریز

********

*********

عکس های دلخراش زلزله زدگان شمال غرب

*********

*********

عکس آرامگاه های جانباختگان زلزله تبریز

*********

********

قبرستان روستای ورزقان

*********

********

تصاویر تازه از زلزله زدگان تبریز

*********

*********

عکس های غمگین

********

*********

عکس قبر

**********

*********

وضعیت روستای ورزقان

*********