عکس های سریال از بوسه تا عشق

*********

جهت دیدن عکس ها  به ادامه مطلب مراجعه کنید

***********

داستان سریال از بوسه تا عشق

از بوسه تا عشق سریالی درام و رمانتک که داستان زندگی حسین کنان یک نوازنده خوشتیپ را بیان  می کند و از عشق او به دختر فقیر وزیبایی(لمیا) و از ان طرف پسر دیگری به نام جمیل هم عاشق لمیا شده و با کنان رقابت می کند …

********

سریال از بوسه تا عشق

********

*********

سریال از بوسه تا عشق

********

********

سریال از بوسه تا عشق

**********

*********

سریال از بوسه تا عشق

*********

*********

سریال از بوسه تا عشق

**********

**********

سریال از بوسه تا عشق

*********

**********

سریال از بوسه تا عشق

*********

*********

سریال از بوسه تا عشق

********

منبع : باحال 98