شاخص زمان مقدار تغییر درصد بیشترین کمترین
شاخص كل 16:05 69,494.80 (113.81) (0.16) 69,658.80 69,494.60
شاخص صنعت 16:15 58,285.60 (142.10) (0.24) 58,444 58,285.40
شاخص50شركت فعالتر 16:15 2,842.10 (5.10) (0.18) 2,848 2,842
شاخص آزاد شناور 16:05 79,178.70 (252.11) (0.32) 79,494.50 79,178.50
شاخص 30 شركت بزرگ 16:01 3,115.60 (3.30) (0.11) 3,121.50 3,115.40
شاخص بازار اول 16:05 50,956.30 (48.20) (0.09) 51,052.30 50,956.30
شاخص بازار دوم 16:05 138,248.20 (457.87) (0.33) 138,733.80 138,245.60
منبع سازمان بورس و اوراق بهادار

kingne-2-bahman

جهت ورود به چت روم کلیک کنید

خرید لوستر,لوستر جدید,مدل لوستر