شاخص زمان مقدار تغییر درصد بیشترین کمترین
شاخص كل 12:55 71,408.30 6.00 0.01 71,431.70 71,398
شاخص صنعت 12:45 60,527.90 34.42 0.06 60,535.60 60,499.80
شاخص50شركت فعالتر 12:45 2,998.60 0.90 0.03 2,999.20 2,997.50
شاخص آزاد شناور 12:55 80,218.20 12.19 0.02 80,264.10 80,216.20
شاخص 30 شركت بزرگ 12:58 3,288 4.20 0.13 3,288.40 3,283.70
شاخص بازار اول 12:55 52,414.70 10.32 0.02 52,435 52,400
شاخص بازار دوم 12:55 141,667.90 (24.09) (0.02) 141,739.10 141,661.40
منبع سازمان بورس و اوراق بهادار

kingne-2-bahman

جهت ورود به چت روم کلیک کنید

خرید لوستر,لوستر جدید,مدل لوستر