شاخص زمان مقدار تغییر درصد بیشترین کمترین
شاخص كل 12:55 65,544.70 1.90 0.00 65,601.30 65,534.30
شاخص صنعت 12:45 54,892.40 (10.21) (0.02) 54,939.10 54,890.80
شاخص50شركت فعالتر 12:45 2,674.60 0.80 0.03 2,675.50 2,673.90
شاخص آزاد شناور 12:55 74,463.10 44.28 0.06 74,550.10 74,446.80
شاخص 30 شركت بزرگ 12:58 2,940.20 (0.80) (0.03) 2,943.60 2,938.90
شاخص بازار اول 12:55 48,283.80 33.58 0.07 48,301.10 48,270.30
شاخص بازار دوم 12:55 128,909.70 (207.36) (0.16) 129,186.80 128,909.70
منبع سازمان بورس و اوراق بهادار

kingne-2-bahman

جهت ورود به چت روم کلیک کنید

خرید لوستر,لوستر جدید,مدل لوستر