شاخص زمان مقدار تغییر درصد بیشترین کمترین
شاخص كل 11:25 74,199.10 89.97 0.12 74,322.70 74,112.40
شاخص صنعت 11:15 62,582.20 (44.09) (0.07) 62,705.60 62,579.60
شاخص50شركت فعالتر 11:15 3,090.20 4.00 0.13 3,093.80 3,089.70
شاخص آزاد شناور 11:25 84,384.60 193.89 0.23 84,533.30 84,197.20
شاخص 30 شركت بزرگ 11:27 3,417.90 14.00 0.41 3,420.70 3,414.90
شاخص بازار اول 11:25 54,764.10 116.13 0.21 54,874.70 54,652.80
شاخص بازار دوم 11:25 145,258.50 (149.48) (0.10) 145,399.70 145,255.60
منبع سازمان بورس و اوراق بهادار

kingne-2-bahman

جهت ورود به چت روم کلیک کنید

خرید لوستر,لوستر جدید,مدل لوستر