شاخص زمان مقدار تغییر درصد بیشترین کمترین
شاخص كل 12:55 79,299.60 537.71 0.68 79,304.40 78,836.80
شاخص قيمت(وزني-ارزشي) 12:55 28,000.80 189.89 0.68 28,002.40 27,837.40
شاخص كل (هم وزن) 12:55 15,715 116.51 0.75 15,716 15,648.30
شاخص قيمت (هم وزن) 12:55 12,541.10 93.00 0.75 12,541.90 12,487.90
شاخص آزاد شناور 12:55 88,368.20 652.17 0.74 88,374.20 87,800.70
شاخص بازار اول 12:55 55,645.20 525.40 0.95 55,650.50 55,157.60
شاخص بازار دوم 12:55 172,497.50 292.58 0.17 172,610.50 172,456.10
منبع سازمان بورس و اوراق بهادار

kingne-2-bahman

جهت ورود به چت روم کلیک کنید

خرید لوستر,لوستر جدید,مدل لوستر