شاخص زمان مقدار تغییر درصد بیشترین کمترین
شاخص كل 15:50 63,402.10 (17.00) (0.03) 63,425.90 63,355.90
شاخص قيمت(وزني-ارزشي) 15:50 26,570 (57.60) (0.22) 26,630.50 26,601.10
شاخص كل (هم وزن) 15:50 9,861 (17.00) (0.17) 9,886 9,861
شاخص قيمت (هم وزن) 15:50 8,799.70 (25.00) (0.28) 8,831.80 8,809.50
شاخص آزاد شناور 15:50 72,634.30 (107.88) (0.15) 72,753.40 72,621.80
شاخص بازار اول 15:50 45,726.30 (36.79) (0.08) 45,767.70 45,694.30
شاخص بازار دوم 15:50 130,943 118.00 0.09 130,943.90 130,762.30
منبع سازمان بورس و اوراق بهادار
مطالب خواندنی

kingne-2-bahman

جهت ورود به چت روم کلیک کنید

خرید لوستر,لوستر جدید,مدل لوستر