شاخص زمان مقدار تغییر درصد بیشترین کمترین
شاخص كل 12:55 76,906.90 456.03 0.60 76,907.40 76,487.90
شاخص قيمت(وزني-ارزشي) 12:55 27,361.60 162.19 0.60 27,361.80 27,212.50
شاخص كل (هم وزن) 12:55 14,774.10 149.10 1.02 14,774.30 14,662.90
شاخص قيمت (هم وزن) 12:55 11,807 119.20 1.02 11,807.10 11,718.10
شاخص آزاد شناور 12:55 85,615.50 710.82 0.84 85,617.10 84,979.30
شاخص بازار اول 12:55 53,696.60 301.52 0.56 53,728.50 53,407.30
شاخص بازار دوم 12:55 168,894.40 1100.39 0.66 168,897.90 167,955.20
منبع سازمان بورس و اوراق بهادار

kingne-2-bahman

جهت ورود به چت روم کلیک کنید

خرید لوستر,لوستر جدید,مدل لوستر