شاخص زمان مقدار تغییر درصد بیشترین کمترین
شاخص كل 12:55 75,389.60 347.00 0.46 75,411.40 75,058.40
شاخص صنعت 12:45 62,759.30 133.89 0.21 62,783.10 62,654.20
شاخص50شركت فعالتر 12:45 3,087.70 8.70 0.28 3,088.90 3,079.30
شاخص آزاد شناور 12:55 87,130.20 701.37 0.81 87,148.30 86,461.20
شاخص 30 شركت بزرگ 12:58 3,463.90 25.80 0.75 3,464.30 3,437.40
شاخص بازار اول 12:55 55,791.90 345.60 0.62 55,802.40 55,459.80
شاخص بازار دوم 12:55 146,609.50 94.50 0.06 146,787.10 146,534.70
منبع سازمان بورس و اوراق بهادار

kingne-2-bahman

جهت ورود به چت روم کلیک کنید

خرید لوستر,لوستر جدید,مدل لوستر