شاخص زمان مقدار تغییر درصد بیشترین کمترین
شاخص كل 12:55 64,861.80 (60.77) (0.09) 65,106.20 64,861.80
شاخص قيمت(وزني-ارزشي) 12:55 26,781.10 (25.09) (0.09) 26,882 26,781.10
شاخص كل (هم وزن) 12:55 9,915.30 (8.30) (0.08) 9,942.10 9,915.30
شاخص قيمت (هم وزن) 12:55 8,680.80 (7.30) (0.08) 8,704.30 8,680.80
شاخص آزاد شناور 12:55 74,440.80 (115.49) (0.15) 74,775.40 74,440.80
شاخص بازار اول 12:55 46,703.80 (52.88) (0.11) 46,886.90 46,703.80
شاخص بازار دوم 12:55 134,424.20 (68.86) (0.05) 134,897 134,424.20
منبع سازمان بورس و اوراق بهادار
مطالب خواندنی

kingne-2-bahman

جهت ورود به چت روم کلیک کنید

خرید لوستر,لوستر جدید,مدل لوستر