شاخص زمان مقدار تغییر درصد بیشترین کمترین
شاخص كل 16:05 74,997.60 149.62 0.20 74,997.70 74,849.80
شاخص صنعت 16:15 63,017.70 146.80 0.23 63,017.70 62,872.70
شاخص50شركت فعالتر 16:15 3,159.90 4.90 0.16 3,159.90 3,158.60
شاخص آزاد شناور 16:05 86,000.50 184.16 0.21 86,000.50 85,819.70
شاخص 30 شركت بزرگ 16:01 3,549.50 2.80 0.08 3,551.40 3,547.10
شاخص بازار اول 16:05 55,554.90 112.88 0.20 55,554.90 55,443.90
شاخص بازار دوم 16:05 145,631.80 277.77 0.19 145,655.20 145,396.20
منبع سازمان بورس و اوراق بهادار

kingne-2-bahman

جهت ورود به چت روم کلیک کنید

خرید لوستر,لوستر جدید,مدل لوستر