شاخص زمان مقدار تغییر درصد بیشترین کمترین
شاخص كل 12:55 74,934.30 420.19 0.56 74,934.30 74,629.90
شاخص قيمت(وزني-ارزشي) 12:55 26,911.90 151.01 0.56 26,911.90 26,802.50
شاخص كل (هم وزن) 12:55 13,900.80 69.01 0.50 13,901 13,857.20
شاخص قيمت (هم وزن) 12:55 11,166.70 55.40 0.50 11,166.80 11,131.70
شاخص آزاد شناور 12:55 84,072.50 652.18 0.78 84,072.50 83,586.90
شاخص بازار اول 12:55 52,534.90 416.69 0.80 52,535 52,175.10
شاخص بازار دوم 12:55 163,278.10 192.12 0.12 163,626.30 163,264.70
منبع سازمان بورس و اوراق بهادار

kingne-2-bahman

جهت ورود به چت روم کلیک کنید

خرید لوستر,لوستر جدید,مدل لوستر