شاخص زمان مقدار تغییر درصد بیشترین کمترین
شاخص كل 15:50 62,885 353.18 0.56 62,885 62,591.60
شاخص قيمت(وزني-ارزشي) 15:50 27,139.70 152.40 0.56 27,139.70 27,013
شاخص كل (هم وزن) 15:50 9,884.40 22.90 0.23 9,884.40 9,868.60
شاخص قيمت (هم وزن) 15:50 9,056.50 21.00 0.23 9,056.50 9,042.10
شاخص آزاد شناور 15:50 72,674.90 465.10 0.64 72,674.90 72,301.50
شاخص بازار اول 15:50 45,600.80 283.28 0.63 45,600.80 45,378.10
شاخص بازار دوم 15:50 128,385.60 545.62 0.43 128,385.60 127,851
منبع سازمان بورس و اوراق بهادار

kingne-2-bahman

جهت ورود به چت روم کلیک کنید

خرید لوستر,لوستر جدید,مدل لوستر