شاخص زمان مقدار تغییر درصد بیشترین کمترین
شاخص كل 16:05 74,132.80 23.71 0.03 74,322.70 74,112.40
شاخص صنعت 16:15 62,513.20 (113.10) (0.18) 62,705.60 62,513.20
شاخص50شركت فعالتر 16:15 3,087.90 1.70 0.06 3,093.80 3,087.90
شاخص آزاد شناور 16:05 84,311.60 120.90 0.14 84,533.30 84,197.20
شاخص 30 شركت بزرگ 16:01 3,414.80 10.90 0.32 3,420.70 3,414.80
شاخص بازار اول 16:05 54,707.30 59.29 0.11 54,874.70 54,652.80
شاخص بازار دوم 16:05 145,179.30 (228.73) (0.16) 145,399.70 145,179.30
منبع سازمان بورس و اوراق بهادار

kingne-2-bahman

جهت ورود به چت روم کلیک کنید

خرید لوستر,لوستر جدید,مدل لوستر