شاخص زمان مقدار تغییر درصد بیشترین کمترین
شاخص كل 15:50 64,051.70 (474.07) (0.73) 64,534.50 64,051.70
شاخص قیمت (وزنی-ارزشی) 15:50 27,897.10 (206.51) (0.73) 28,107.40 27,897.10
شاخص كل (هم وزن) 15:50 9,815.10 (78.30) (0.79) 9,895 9,815.10
شاخص قیمت ( هم وزن) 15:50 9,109.20 (72.60) (0.79) 9,183.30 9,109.20
شاخص آزاد شناور 15:50 73,000 (627.82) (0.85) 73,626.90 73,000
شاخص بازار اول 15:50 47,439.80 (450.31) (0.94) 47,887.10 47,439.70
شاخص بازار دوم 15:50 124,295.30 (266.69) (0.21) 124,751 124,295.30
منبع سازمان بورس و اوراق بهادار

kingne-2-bahman

جهت ورود به چت روم کلیک کنید

خرید لوستر,لوستر جدید,مدل لوستر