شاخص زمان مقدار تغییر درصد بیشترین کمترین
شاخص كل 12:55 72,339.80 (438.64) (0.60) 72,791 72,339.80
شاخص صنعت 12:45 61,259 (427.80) (0.69) 61,693.40 61,259
شاخص50شركت فعالتر 12:45 3,037 (22.00) (0.72) 3,059.10 3,037
شاخص آزاد شناور 12:55 81,553.40 (287.59) (0.35) 81,871.60 81,553.40
شاخص 30 شركت بزرگ 12:59 3,343.20 (14.40) (0.43) 3,357.90 3,343.20
شاخص بازار اول 12:55 53,253.80 (121.38) (0.23) 53,380.30 53,253.80
شاخص بازار دوم 12:55 142,552 (2114.00) (1.46) 144,723.90 142,552
منبع سازمان بورس و اوراق بهادار

kingne-2-bahman

جهت ورود به چت روم کلیک کنید

خرید لوستر,لوستر جدید,مدل لوستر