شاخص زمان مقدار تغییر درصد بیشترین کمترین
شاخص كل 12:55 64,467.30 15.98 0.02 64,491.30 64,438.30
شاخص قيمت(وزني-ارزشي) 12:55 25,484.70 6.40 0.03 25,494.20 25,473.20
شاخص كل (هم وزن) 12:55 9,857.10 (0.30) (0.00) 9,870 9,856.10
شاخص قيمت (هم وزن) 12:55 8,426.10 (0.30) (0.00) 8,437.20 8,425.30
شاخص آزاد شناور 12:55 72,679.60 (32.07) (0.04) 72,727.90 72,679.60
شاخص بازار اول 12:55 45,663.80 (15.12) (0.03) 45,696.90 45,663.80
شاخص بازار دوم 12:55 137,998 179.03 0.13 138,019.70 137,663.90
منبع سازمان بورس و اوراق بهادار
مطالب خواندنی

kingne-2-bahman

جهت ورود به چت روم کلیک کنید

خرید لوستر,لوستر جدید,مدل لوستر